Kategori — Enkle Kredsløb

Simple mobiltelefon jammer kredsløb

Dette er en RF-jammer designet til det amerikanske 800 MHz mobiltelefonbånd (870-895 MHz). Dette fungerer ved at generere en overvældende fejende RF-bærer på mobiltelefonens håndsæt

Simpel berøringsstyret potentiometer kredsløb

I dette berøringsstyrede potentiometerkredsløb har vi to berøringspuder, der producerer en langsomt stigende spænding ved udgangen, når en berøringsplade berøres, og en faldende spænding